top of page

Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

İbni Hâfi hazretlerinin talebelerine yaptığı vasiyeti: Bir kimse, şu hususlara uyarsa ve onları muhafaza ederse, nefsin eteklerinden kurtulup, kulluk vazifesini tam yaparak Allah-ü Teâlâ’nın sevgisine kavuşur. Bu hususların bazıları şunlardır:

 

1 – Nedamet, gaflet ve günahlarla geçen vakitlerine pişman olmak.

2 – Faydalı ilimleri öğrenmek

3 – Her işinde Allah-ü Teâlâ’nın emir ve yasaklarını gözetmek.

4 – Her işinde meşveret etmek.

5 – Din kardeşleri ile birlikte bulunup, vesveselerden kurtulmak.

6 – Her iş ve sözde doğru olmak.

7 – Mideyi ve dili haramlardan korumak.

8 – Çok acıkmadan yememek, çok susamadan içmemek, çok uyku bastırmadan

uyumamak.

9 – Kadınlarla lüzumsuz yere görüşmekten ve beraber bulunmaktan sakınmak.

10 – Devamlı abdestli bulunmak

11 – Zaruret hali hariç, gaflet ehli , yani Allah-ü Teâlâ’yı hatırlamayanlar ile beraber

bulunmamak.

12 – Kimseyi azarlamamak

13 – Nefsinin, kendi başkasından hayırlı, daha iyi veya başkalarının bilmediğini biliyor

olarak görmesini önlemek.

14 – Kibirden sakınmak. Kibirin alameti; kendini yüksek veya başkaları aşağı

görmektir.

15 – Ucuptan, kendini beğenmekten sakınmak. Ucubun alameti; kendini, kendi aklını ve

fikrini beğenip, nasihat kabul etmemektir.

16 – Hasetten sakınmak. Hasetin alameti; Allah-ü Teâlâ’nın bir kuluna verdiği

nimetlerin o kuldan gitmesini istemektir.

17 – Kalbi, Allah-ü Teâlâ’yı unutturacak hiçbir şeyle meşgul etmemek. Dünya sevgisini

kalbinden uzaklaştırmaktır.

 

 

Not: 13 – 08 – 1995 Pazar sabahı Hacı Babamız mübarek sohbetlerinde

çoğaltılmasını tavsiye etmiştir.

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page