top of page

                       Takdir

                           Takdir 3 kısımdır

1- Takdiri Muallak-Allah'u tala bunu duaya veya davaya baglı kılmıştır.

 

2- Takdiri Mübremdir-Bu hiç kimseye bağlı değildir,

ne yazılmışsa aynen vuku bulur.

 

3- İlmi ilahide olan Takdir.

Levhi mahfuzda Muallak veya Mübrem olarak yazilmamistır.

Bunu Yüce Mevla çok sevdiği kullarina husisi olarak bahşettiğini arz eder.

Yigit olan Kaderle münazaa edendir. Ona Muvafakat eden değildir.

İşte bu söz kaderın bu kısmı için söylenmistir.

 

-Bütün İnsanlar 4 kısımdır

1- Namertlerdir, bunlarin derdi dünyadır.

2- Mertlerdir bunlar dünya ve Ahirete talib kişilerdir.

3- Bunlar Allah'ı ve Ahireti isterler.

4- Yiğitlerdir-Bunlar yalnız Rabbimizin Cemalini isterler. Dünya ve Ahiretle işleri yoktur.

- Bu Şerefli Nakşibendi tarikatında mahrumiyet yoktur.

- Ezeli Bedbahtlığı olan kişi bu tarikattan nasiplenemez.

- Her kim bu kapiya geldiyse mahrum kalmayacaktır.

                     

 

TARİKAT İCAZETİ

Pirlerimiz icazet mertebelerinin kısımları

1- İlk yeri kalptir.

2-İkincisi Nefistir.

3-Üçüncüsü Kemalattır.

Bu zamanda Bazı evlıyalar Mürid henüz Kemalata ermiş değil (yani noksan) olduğu halde

icazet vermişlerdir. Buda sakıncalıdır.

                    AKLIN KISIMLARI

 

1- Nurlu Akıl- Bir kimsenin kendi kendine yasaklardan sakınması ve

     istikamet üzere devam etmesidir.

2- Zulmetli Akıl- Mürşidin irşadıyla yasaklardan sakınır.

 - Allahu Teala, Nurani akıl ile bilinir.Zulmani akıl ile değil.

 - Nurani akıl, Bir Nasıhatcının nasıhatı bir vaizin Vaazı olmadan nasihat        kabul eder.

-Zulmani Akıl, hep nasihate Muhtaçtır.

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page