top of page

Dergahımızdaki Usul ve Kaideler
 

 1. Dergaha gelen kişi ibadet ve itaât ile meşgul olacaktır.

 2. Dergahta kendine iş bulup onunla meşgul olacaktır. (Temizlik, düzen ve bahçe işleri.)

 3. Uzaktan veya yakından gelenler için 1 gece kalması münasiptir. Daha fazla kalmak uygun değildir.

 4. Beytullah’ın şubesi camiiler, camiilerin şubesi dergahlardır. Burada Allah ve Resulünden bahsedilir.

 5. Malayani(boş söz) fiil, hâl ve davranışlardan uzak durulacaktır.

 6. Dergahta edep, haya, erkan ve usule göre riayet edilecektir.

Sakın Aldanma

 1. Yaş (Hocamızın yaşının genç olmasına aldanma)

 2. Kisve (Sarık, sakal, cübbe, şalvara aldanma)

 3. Halk gibi giyinmeye ve davranmaya aldanma (Hocamız halktanmış gibi davranır)

 4. Söz ve davranışlara aldanma (Halkın konuşmaları gibi sohbete başlar)

 5. Buradaki asıl maksat, amacımız gizlenmektir. Riyâdan, gösterişten, kibirden, gururdan uzak durmaktır. Bunun için hocamız halktanmış gibi görünmek zorundadır.

Bunlara takılırsan hakikatten mahrum kalırsın.

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page