top of page

SEN ŞAHIMIZ HACI BABAM

Hamil-i nur-u Muhammed

Vâris-i şah-ı Nübüvvet

Sahib-i sırr-ı Velayet
Sen şahımız Hacı Babam

Telkini mutlaktan veren

Nefhasıyla hayat veren

Gönüllerimiz fetheden

Sen şahımız Hacı Babam

Efendisiyle birleşen
‘Emir sendendir’ söyleyen

‘Yolundadır Dervisler’ diyen

Sen şahımız Hacı Babam

Sadakatte büyük önder

Sehavette önde gider

Cesaretini Hak över
Sen şahımız Hacı Babam

Tevhide verdin ömrünü

Bağladın Hakk’a özünü

Mevlâm duyurdu sözünü

Sen şahımız Hacı Babam

Cihan seninle övünür
Hak ancak senden görünür

Manâ dilinden çözülür
Sen şahımız Hacı Babam

Sana biat, Hakk’a biat

Hakk’a biat, sana biat 

İhsanındır bize vuslat

Sen şahımız Hacı Babam

Melâmetin özü sende

Yaşantısı sözü sende

Halden öte hal var sende

Sen şahımız Hacı Babam

Varsa bir yerde merdane

Çıkamaz asla meydane

Makam-ı Kabe Kavseyn’de

Sen şahımız Hacı Babam

Kıblesisin tariklerin

Dermanısın dertlilerin

Önderisin önderlerin
Sen şahımız Hacı Babam

Esmada Dervislerin

 Müsemmada Hak vallahi

Nurun alâ nur cemali
Sen şahımız Hacı Babam

Her zerremde fail sensin

 İlmim, iradem hep sensin

Ben yoklukta varım sensin

Sen şahımız Hacı Babam

Kalem sensin, kelâm sensin

Kader sensin iman sensin

Levh-i mahfuz dahi sensin

Sen şahımız Hacı Babam

Kenz-i mahfisin sırrımda

Cananımsın bu canımda

Dünyada ve ukbamızda

Sen şahımız Hacı Babam

İlim senin, hikmet senin

Bütün güzellikler senin

Dervisler kölen senin

Sen şahımız Hacı Babam

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page