top of page

İLİM VE AMEL İLE TASAVVUF

 

TALEBE

SALİK

MÜRİD 

ÖĞRENCİ

 

Öğrenci olan bir kişi,halkın ve hocasının yanında bir mertebeye ulaşmak için değil,

Allah’ın emirlerini,Allah için hocasına hizmet etmesi gerekir.

 

Öğrenci,ibadetiyle öğretmeninin yanında daha fazla çalışıp,bir rütbeye kavuşmak için ğösteriş yapıyorsa,işte bu yanlıştır.İlim ve hizmette’de yanlıştır.

Gayesi Allah’a varmak olmalıdır.

Allah için olmalı.

 

Hocası bazen faydalı olur,bazen olmaz.

 

Her halükarda,elinde bulunan bir ameli;

Gösterişli bir ilme veya hizmete nasıl heba eder.

Caiz değildir.

 

En önemli olan hem amelinde hem hizmette hem ilimde hocasına Allah için hizmet etmesi gerek.

 

Hocasının kalbinde makam,mevki,mertebe için değil.

Anne ve babaya yapılan hizmet gibi.

KÜTÜBÜ SÎTTE (6 Hadis Kitabı)

1-Buhari   3-Tirmizi 5-İbne Mace

2-Müslim  4-Nesai  6-Sünani Ebu Davut

 

Peygamberimizin (SAV) bütün sözleri,filleri, hal ve hareket ve davranışları kısaca ( Sünnet) dediginiz hepsi bu 6 kitapta toplanmiştır.

Gafil olunmaya.

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

(Cennetle müjdelenen 10 kisi)

1-Hz. Ebûbekir Sıddık (vefat 634),

2-Hz. Ömer (vefat 643),

3-Hz. Osman (vefat 655).

4-Hz. Ali (vefat 660),

5-Hz. Abdurrahman b. Avf (vefat 652),

6-Hz. Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh (vefat 639),

7-Hz. Talha b. Ubeydullah (vefat 656),

8-Hz. Zubeyr b. Avvam (vefat 656),

9-Hz. Sa'd b. Ebi Vakkâs (vefat 674),

10-Hz. Said b. Zeyd (vefat 671).

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page