top of page

Tasavvuf

 

Allah ve Rasülüne gönülden bağlanmak, bir Mürşit bulup ona bağlanarak(onun hizmetinde)olup verilen virdi, günlük tesbihatı yapmaktır. Mürşid-i kamile sağlam inançla , sıdkı sadakatla, verilen tesbihatları zamanında yaparsan kısa zamanda mevlamızın sevdiği kulların arasına dahil olursun.
 

Mürşit olmadan tasavvuf olmaz her şey mürşit ile aşılabilir.Gerçek mürşit sana Allah yolunu peygamber ahlakını öğretir. İnsanlara daima faydalı olmayı , birlik ve beraberliği, alçak gönüllü olayı öğretir.
 

Tasavvuf’ta mürşit’in sözünü dinlemek, verilen nasihati, harfiyen yapmak esastır. Hangi tarikat olursa olsun ; Her birinin ayrı ayrı özellikleri vardır. Hangisine gidersen mutlaka uyacaksın. Tasavvuf bunu gerektirir. Hepsi kur’an ve sünnet üzere olursa yollar Allah’a gider.
 

Tasavvuf = Tarikat kelime olarak değişik ama mana itibariyle aynıdır. Allah ‘a giden yollar demektir. Burada önemli olan Mürşid-i kamile daima bağlı kalmaktır. Gönülden bağlı olmaktır.
Bkz : Fetret Devresi

 

                                         TASAVVUF`UN İLK KAİDESİ

1- Edep

2- Hizmet

3- Sıdkı sadakat

4- Teslimiyet

 

                                        TASAVVUF`UN İKİNCİ KAİDESİ

1- Aşkullah

2- Zikrullah

3- Muhabbetullah

                  DERVİŞTE OLMASI GEREKEN HALLER

 

1- Hızlı ve atak olması

2- Uyanık olması

3- Herkes ve herşeyle iletişim olması 

4- İbadette gevşeklik olmayacak

5- Bulunduğu yere göre kendini ayarlayacak

6- Eline diline ve gönlüne hakim ol

7- Sıdkı sadakatli,adaletli,yumuşak huylu,mücahit ve cömert olmalı

8- Sövene dilsiz,dövene elsiz olmalı

9- Herkesi hoş,kendini boş görmeli

10- Haddini bilmeli

                                         

 

         DERVIŞ`İ GERİ BIRAKAN HALLER

1- Çok soru sormak

2- Neden,nasıl nice gibi veya acaba kelimeleri kullanmak .

3-Hocamizin gitmediği yerlere sende gitme.

4-  Hocamizin arkasindan kötü konuşanlar'la sende konusma.

     velevki bunlar  Derviş'in akrabaları olsa  dahi  bunlarlada mesafeli           olunması çok önemlidir.

   5- Kim bunlari yaparsa Hocamızı kalben ve ruhen kendinden uzak bilsin.

    

    

 

Hacıbabamızın evlatlarına nasihatleri

 

Zikrullah üzerinde Hacı Babamızın vazifeli bıraktığı evlatlarının tümünden rica ve minnettarlığı ile arzu ettiklerini üç bölümde toplamıştır;

 

 1. Yavrularımın, kendilerinde en ufak varlığa kaçan nefsani isteklerin arzu ve heveslerine uygun rabıta, murakabe, rüya, hal ve kallerinde tamaha kaçan en ufak bir nokta kendi bünyelerinde görmemeleri gerekir. Çünkü Pirlerimizin, bilumumları varlıktan kaçmışlar. Yokluğu ve Hiçliği başlarına taç olarak giymişlerdir. 12 Pirimizin tek nokta üzerinde almış oldukları kararı: Kerametten kaçmışlar, istikamet  üzerinde sabit kalmışlardır.

 2. İkinci bölüme gelince, Yavrularımız Allahımızın bütün emirlerini kendi nefislerinde tatbik edip, yani abdest, namaz, zikir, oruç, tüm nafile ibadet ve taaati daima ganimet bilip, takva yolculuğunun en ince noktasını mübarek gözlerinden kaçırmamalıdırlar. Aşık Yunus divanında : << Kılı kırk’a yardım, parçasını kalın gördüm.>> demesine uyulursa umulurki en ufak bir aksaklık yapmadan, Piranımızın yolu ile, Resulu Ekremimizin şefaati uzmaları ile Rabbimize büyük vakarla, rahat bir yolculukla kavuşuverirler.

 3. Tüm yavrularımız Allah’ımıza doğru yolculukların temiz, nizam ve intizam içinde olduğunun işaretleri , iyi bilmelidirler ki, her evladımızın etrafındaki yavrularının rüya, rabıta, hal ve gidişleri ve şeriata bağlılıkları ile yolculuklarında edep ve haya’yı hedef olarak almalıdırlar. Buradan kendilerini her saniye imtihanı ilahide olduğunu unutmamalıdırlar. Amin bi hürmeti Taha ve Yasin Essalamu aleyküm verahmetullahi veberekatuhü.EL – HAC HACI HÜSEYİN YILDIZ

      -AYETLER-

 

Ali İmran Suresi 104. Ayet

 

İçinizde insanları hayra Çağıracak,iyiliği emredecek,kötülükten alıkoyacak,bir topluluk bulunsun.İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

 

 

Ali İmran Suresı 110. Ayet

 

(Ey Muhammed Ümmeti) Siz beşeriyete meydana gelmış en hayırlı bir ümmetsiniz.

İyiliği emreder fenalıktan alıkoyarsınız ve Allah’a olan imanınızda devam edersiniz.

Ali İmran Suresi 31. Ayet

 

Deki eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyunki,Allah’da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page