top of page

DUA

Eüzu billahi mineşşeytanirracim
Bismillehirrahenirrrahiim

    Elhamdü lillahi rabbil alemin. vessaletü vesselamu ala rasuline Muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna  inneke entessemi ul alim. Vetüb aleyna ya Mevlana inneke entettevvabürrahim. Vehdine ve vevefikne ilel hakki ve ila tarikkummustakiım. Bi bereketil  kuranil azim. ve bi hürmetike ya erhamerrahimiin.
    Ya ilahel alemin okunan kur anı kerimi getirdiğimiz salatü selamları yapılan zikri şerifi dergahı izzetinde kabul eyle ya rabbi. Hasıl olan sevabı, evvela peygamber (sav) efendimizin mübarek, mutahhar, mücella ruhu şeriflerine hediye eyledik ikram eyle ya rabbi. Rasulu Ekrem efendimizi bizlerden hoşnut  ve razı eyle. Onun ahlakı ile ahlaklı
yaşamayı bizlere de ihsan eyle ya rabbi. Rasulü Ekrem efendimizin şefaatına cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammedi  nail eyle yarabbi . Saniyen bütün peygamberani izam ehli beyti  guzin sahabeyi kiram evliyayı arifin meşayihin ve müridin ehli iman ve ehli islamın  ruhlarına hediye eyledim kabul eyle yarabbi. Pirimiz Hacı Halil ef.Hz.lerinin ve mürşidimiz Hacı Hüseyin ef. Hz.lerinin mübarek ruhlarına hediye eyledik ikram eyle ya Rabbi. Ya rabbi bizlerin tanışmamıza, zikrullah'ın yapılıp yayilmasina vesile olan üstadı azam efendimiz gönül sultanımızın ve sadık ihvanatının da ruhaniyeti alilerine ikram eyle ya rabbi. Abi ve kardeşlerimizin hepsine ayrı ayrı mürşidlik kabiliyeti ihsan eyle. Burada bulunan cemaatımızın ahirete intikal etmiş olan bil cümle imanlı geçmişlerimizin ruhlarına vasıl eyle yarabbi. Cemi geçmişlerimizin kabirlerini pür nur eyle, gönüllerini bağu cinan eyle, cennet ve cemalinle müşerref eyle ya rabbi.
    Ya rabbi ümmeti Muhammed e birlik dirlik ihsan eyle. Gençliğin sinesine Kur an nurunu nakşeyle, hidayet nurunu lütfeyle ya rabbi. Cümlemizi yüce piranımızın ve sultanımızın himmetini üzerimize sayaban eyle.  Zikrullahın arz üzerine yapılıp yayılmasını nasib ve mukadder eyle. Zikrini kalblerimizden ve dillerimizden tevhid nurunu aleme tenvir eyle. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Yurdumuzu, milletimizi, islam alemini dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle.
  İlahi ya Rabbi, cümlemizi her türlü kötülükten, afatı semaviye ve afatı arziyyeden muhafaza eyle. Ya Rabbi darda sıkıntıda olan müslüman kardeşlerimize yardım eyle. İşi olmayanlara hayırlı iş, eşi olmayanlara hayırlı eş ihsan eyle. Dertli olanlara deva, hasta olanlara şifa, borçlu olanlara borçlarını ödeme kolaylığı ihsan eyle. Ya Rabbi seni zikreden nimetine şükredenlerden eyle.

    Kendine layık kul, peygamberimize layık ümmet, eren evliya ullah'ına (hacı babamıza) layık evlat olmayı nasib eyle ya Rabbi.
    Yapılan duayı Mekkei mükerremede vukufu Arafatta ve Ravza-i mutahharada yapılan ve kabul olunan dualar zümresine ilhak eyle. Amin bi hürmeti  Taha ve Yasin.
    Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fil ahireti  haseneten ve kına azebennar. Rabbenağ firli veli valideyye velil mu'miniyne yevme yekumul hisab Bi rahmetike ya erhamerrahimiin. Essaletü vesselamu aleyke ya Rasul Allah essalattü vesselamü aleyke ya habiballah. essaletü vesselamu aleyke ya seyyidel  evveline vel ahirin velhamdü lillahi rabbil alemin.
  

  EL FATIHA 

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page