top of page

BEREKET: MANEVİ BOLLUK

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle

buyurur: “O memleketlerin ahalisi iman etseler ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık.”(A'RAF SURESI 96)

Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise bizi şöyle

uyarır: “Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu birkalple bu malı isterse, malının bereketi kaçar.”

Okuduğum ayet-i kerime ve hadis-i şerif bize bereketin sırrını öğretmektedir: Hayatına bolluk gelsin istiyorsan, elindekileri biriktirmeye değil paylaşmaya bak!

 

Çünkü mal, ilim, rızık ve sevgi ancak paylaşınca artar. Bereket, gönül zenginliği ve cömertlikle gelir. İsraftan, hırs ve tamahtan, nimete karşı nankörlükten ve cimrilikten uzak dur! Zira bereket, sahip olduklarına esir düşmeden yaşayarak ulaştığın huzurdur. Yalan, riya, gösteriş, aldatma ve

haksızlıktan kaçın! Çünkü günahlar ve ahlakizafiyetler bereketi yok eder. Bereket, Allah’a teslimiyetle, kanaat ve şükürle, doğruluk vedürüstlükle, tevazu ve tevekkülle elde edilir

Ömrümüzün bereketi;

iman, ibadet, salihamel ve güzel ahlaktır.

 

Gönlümüzün bereketi

Kur’an-ı Kerim’dir. Hanemizin bereketi ülfet,muhabbet ve merhamettir.

 

Malımızın bereketi,

zekât, infak ve sadakadır.

 

Ticaretimizin bereketi,

dürüstlük, alın teri ve helal kazançtır.

Çalışmamızın bereketi,

işimizin hakkını vermek ve özverili olmaktır.

 

İlmimizin bereketi,

öğrendiğimizle ameletmek ve bilgimizi paylaşmaktır.

Zamanımızın bereketi

onu heba etmemek, kıymetini bilip değerlendirmektir.

 

Neslimizin bereketi

İslam’a ve insanlığa hayırlı evlat yetiştirmektir.

Cenâb-ı Hak, Tebâreke ve Teâlâ’dır;bereketin yegâne kaynağı, yüceler yücesidir. Zü’l- Celâl-i ve’l-İkrâm’dır; azamet sahibidir ve cömerttir. O halde kulluk ve ibadetimizle, dua ve niyazımızla varlığın özüne bereketi yerleştiren Rabbimize yönelelim. Huzur ve mutluluğu çok olanda değil, bereketli olanda arayalım.Unutmayalım ki biz niyetimizi Rahmanın rızasına bağlarsak, O Kudret Sahibi de bereket kapılarını bize açacaktır.

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page