top of page

Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 

 

 

 

 

 

 

Yüce mevlamız , Nisa süresi 58. ayetinde buyuruyor ki emaneti ehline vermenizi insanlar arasında adil davranmanızı emreder……

 

EL  ULEMAU  VERESETÜL  ENBİYA   (ALİMLER   PEYGAMBERİN   VARİSİDİR).

 

Haci Babamiz Hazretlerimiz hayatta iken emaneti ehli olan Haci Yavuz Öztürk Efendiye maddi (zahiren ve batinen) ve manevi olarak vermiştir.

Gerçek alimler, mevcud olan  müsned ve müsnedün ileyh  olanın ikisi de bir arada olmasıdır. Yani şeriat  ve  tarikat(tasavvuf) ilmi, zahir  ve  batın ilmi , ihsan ile Emri bil Maruf  ve Nehyi   Anil  Münkeri  bilmesi  ve  yaşamasıdır.işte gerçek  ulemai  amil  budur.
 

Sultan Haci babamız Rasülü Ekrem efendimizin varisi olduğundan insanlara hem tebliği, dervişlere irfanı, halka insanlığı ve güzel ahlakı öğretiyordu. Kişilerin Nefis terbiyesinde de bir numaraydı. Canım kardeşim sen ŞEYHLİK  için kendini  ortaya koyarsan ; yani sende bir elçi olunca ,kime gönderildiğini,ve  elçilikten olan payını öğrenmelisin.

 

Burada  en şaşılacak olan şey;…….!  Allah ve Rasülünün ,Haci  Babamızın vermediği  bir vazifeyi ,kendisinde  varmış  gibi  göstermesidir.Bu hususta  Cüneydi  Bağdadi  hz. Lerini okusunlar.


Sultan  Haci Babamız ; Bu ağır Yükü , ağır  Emaneti ( zaten daha dünyasını değiştirmeden) Ehline verdi . Öyle  gitti. bunun örneğini mubarek kendi ağzıyla buyurdular. Yavrum bir caminin görevlisi  imam ef.gitti mi yerine başkasını mutlaka verirler. Bu emanet ; İnsanlar arasında iyi geçinme,adaletle,güzel düşünme,saygı ve sevgi ile vucut dilini,kalp ilmini, gönül  ilmini ,hal ve kaal ile bir olmayı bilen kişi olması lazım ki  Kuşaktan  Kuşağa  aktarılsın(taki kıyamete kadar). Bu ağır yükü ,ağır emaneti  Haci babamız verirken nasıl verdiğini, kime verdiğini, abi ve kardeşlerimiz gayet iyi biliyorlar.
 

Haci babamız bir sohbetinde buyurdu ki, derviş kardeşlerinden birisi dergaha gelir,valide sultan vardır.Valide derki evladım bu ders kağıtlarını, her gördüğüne, ulu orta verme.çünkü bu ağır yüktür .Bir veli yi temsil eder ,senin yanında alır. Sen arkanı dönünce yırtar atar.O derviş efendi der ki,valide sultanım, biz ehlini bulup ta veriyoruz.der.Bunun üzerine  O efendi (3) ay dergaha gelemez.burada ki teslimiyet yok,saygısızlık,itiraz var .işte bu onu ordan uzaklaştırdı……

Daha sonra hazret rüyasına girer ve derki evladım gel özledim.O derviş ef. Derki  ,demek beni hazret kovmuş…işte  Emaneti  ehline  vermek . Bunu bilen sultan Haci Babamız emaneti taşıyan ,bilen ve de yaşayan kişiye verdi.şimdi canım kardeşim eğer sana verilmemişse, gerisini  sen düşün.
 

Tasavvufa gönül vermiş  sevgili kardeşim! .

1. Sen kendi dersine devam edeceksin.

2. Rabıtana yani Haci babamıza devam edeceksin.

3. Haci babamızı görmemiş veya yeni gelen kardeşlerimiz tabii ki vardır. Bunlar:

  a) Bulunduğu abilerimizin etrafında çalışsınlar.

  b) Eğer isterlerse Haci babamızın emaneti bıraktığı yavrusuna yönlendirebilirler.

  c) Bu kardeşlerimiz feyiz alamazlarsa veya rüya yoluyla ehlini bulacaklardır.

Haci babamız bi zatihi bunu kendi ağzıyla buyurmuştur.


İHMALKAR kişi  kendi menzilini  bilmeyip  Mertebesinden  başka yerde tasarrufta bulunmasıdır. İşte bu kişi yanlış yerdedir. Mana alemi karanlık yollara benzeyip, Belirsiz olunca; Onda yürüyen derviş hangi yöne gideceğini bulamaz.
 

Sultan Haci Babama bağlı olan kardeşim; senin üzerinde ki vazifeler şunlardır.başta  Haci Babamın  guzide   evlatlarını tanımak ,sevmek ve saygı duymak, onlara  yardımcı olmaktır.Onlar dervişler üssü bir insanlardır. Haci Babamızın emaneti verdiği kişiye de isterlerse yardımcı olmalarını Haci Babamız bi zatihi kendi ağzı ile buyurdular.
 

Canım kardeşim— bizim vazifelerimiz  den  birisi de  bu  Vatan ın ,Ümmeti  Muhammed  in  Birlik ve Beraberliği  için, İslam aleminin huzuru , İnsanlığın barış içinde yaşaması için dua  ve niyazda bulunmamızdır.
 

Cenabı  mevlamız cümlemizin yar ve yardımcısı olsun.Rabbim kendisine layık kul,Habibine  layık ümmet  ,Eren evliyasına layık evlat olmayı cümlemize ihsan eylesin.Rabbim kur’an  ve sünnet çerçevesi içinde yaşamayı , Tasavvuf yolunda hizmet etmeyi daim ve kaim eylesin . amin bi hürmeti   Ta ha  ve  Yasin…….

nisa.png

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page