top of page

EBU ALİ FARMEDİ (K.S)

Doğumu: Farmed, hicri 407 —miladi-1016

 

Vefatı: Tus, hicri. 477 —miladi -1084

 

Ebu Ali Farmedi Hz.leri, orta boylu, esmer tenli, gür kaşlı idi. Gözleri ve kirpikleri siyah, alnı genişti. Müritlerine bir babadan daha şefkatli idi. Herkese muhabbeti galipti. Horasan meşayihinin şeyhi, vaktinin tek ismiydi. Selefi mezhebinin muhakkıklarından idi.

 

Zahir ilimlerini evvela Nişabur’da Şeyh Ebu Said Ebul Hayr’dan sonra Ebul Kasım Kuşeyri Hazretlerinden tahsil etmiştir. Batın ilimlerini evvela Şeyh Ebul Kasım Gürkani et Tusi Hazretlerınden sonra da Ebul Hasan Harakani hazretlerine canı gönülden hizmet ederek, hesapsız feyiz ve bereketlere müstahak olmuştur.

 

Gençliğinden beri hizmet ehli idi. Gittikçe aşk ve şevki arttığından, üstatlarının izin ve müsaadeleri ile diğer üstatlara da devam ederdi. Gerekli hizmetlerine buyrulmadan yapar, böylece büyük teveccühlere mazhar olurdu.

 

Bir gün üstadı Ebu Kasım Kuşeyri boy abdesti almak üzere hücresinde yıkanırken, bir kova su tedarik ederek, hazretin odasının önüne koyar ve su getirdiğini hissettirerek oradan uzaklaşır. Kuşeyri hazretleri meğer böyle fazla suya ihtiyaç olurmuş. Bundan memnun olur, guslünü ve abdestini tamamlar. Çıkınca bu suyu kim getirdi diye sorar. Ebu Ali acaba yanlış bir iş mi yaptım diye korkar ve çekinir. Ve sonunda söylemek zorunda kalır. Bunun üzerine Ebu Kasım Kuşeyri hazretleri: “Ey Ebu Ali, bizim yetmiş senede kazandığımız mertebeleri sen bir kova su ile kazandın. Hizmetindeki ferasetin seni daha çok yükseltir oğlum, Allah razı olsun” diye dua eder.

 

Kuşeyri’nin yanında mucahe ve riyazetle hizmete devam eder ve yakın zamanda halinde büyük değişmeler olur. Müsaadeleri ile Şeyh Ebu Kasım Gürkani hazretlerinin yanında hizmete girer. Yüksek füyüzata nail olur. Gittikçe aşk ve şevki arttığında Gürkani hazretlerinin Himmetleriyle zamanın kutbu ve gavsı olan Ebul Hasan Harakani hazretlerinin hizmetlerine koşar. Aldığı feyizle halkanın büyük erlerinden zamanının tek ferdi olarak yaşar ve devam eder.

 

Asrın da selef mezhebi üzerinde söz sahibi idi. Huccetül İslam İmam Gazali, Ebu Ali Farmedi’ye ciddi bir şekilde hizmet edip onun elinde içtihat derecesine yükselmiştir. Onun halifelerindendir. Ebul Hasan, Posti ve Yusuf Hamedani’yi de yetiştirmiştir.

 

Silsilede emaneti Ebul Hasan Harakani hazretlerinden almıştır. Mahzeni Nuri hidayet diye anılır.

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page