top of page
Nakşibendi Tarikatının Kaidesi
1-Bu Şerefli Nakşi bendi tarikatında mahrumiyet yoktur.

 

2- Ezeli bedbahtlığı olan kişi bu tarıkattan nasiplenemez.

 

3- Her kim bu kapıya geldiyse mahzun olmıyacak , mahrum kalmayacak.

4- Seyhimizin yaptigi hal ve hareketleri,size çirkin dahi görünüp hoslanmadiginizda bunu Diger insanlarin yaptiklariyla kiyaslamak yanlistir.

( Böyle hal ve hareket yapilirmi, Veya böyle söz söylenirmi gibi elestirisel düsünce lerde bulunmak hatalidir.)

 

5- Dervislerimizinde,

Seyhimiz böyle yapiyordu Bende yaparim demek Yasaktir.

Çünkü Seyhimizin her yaptiginda ayri bi hikmet oldugunu düsünerek kabul  etmemiz gerekir.

NAKŞİBENDİYYE YOLUNUN KANDİLLERİ

 

1- Sefer der vatan

a-Seyri enfusi - Büyüklerin başlanıç olasıdır.

b- Kötü huylardan temizlenmesi , iyi huylara bezenmesi.

c- Seyri afaki - İlminin , bilgisinin ( kendi istemesi değil) dış alemde ilerlemesidir. Güzel ahlak ile ahlaklı olmasıdır .

 

2- Halvet der encümen - İnsanlar arasında kalben hak ile beraber olmaktır.

 

3- Nazar der kadem - Bakışları ve duyu organlarıyla nazarı ve zihni dağıtmamaktır.

Çünkü kalp, nazara tabidir.

 

4- Huş der dem - Gafletle anılmaması için  her nefese dikkat edilmesi gerekir.

 

5- Yadkerd ve Yaddaşt - Şeyhinin telkin ettiği zikri huzur makamına  varıncaya kadar devam edecek.

- Devamlılık hasıl  olunca zevk hasıl olur. Meleke meydana gelir .

- Kalbin daima  muhabbet ve tazim üzere olur.

 

6- Bazgeşt - Sen benim maksudumsun, senin rızan benim matlubumdur.

 

7- Nigahdaşt - Zikir halindeyken, kalbindeki masivadan temizlemektir.

 

8- Vukufi kalbi - Kalbin uyanık olmasıdır. Allah ile beraber olmaktır.

Huşu içinde olmaktır.

 

9- Vukufi Adedi - Derviş tam ihlas ve takva ile zikrini yapmasıdır .

 

10- Vukufi Zamanı - Kendi vakitlerinin muhasebesini  yapmaktır.

Eğer kişinin vakitleri  iyi geçmişse şükür eder. Yoksa tevbe eder.

 

11- Sultanı Zikir - Bütün bedeni kaplaması, her uzvun kalp gibi zikredici olmasıdır.

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page