top of page

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Bir gün Hz.Ali Ef.gazadan geldiler.

Hz Ebu Bekir Sıddık, Hz Ömer, Hz Osman.Hz.Ali'nin 

evine gidip gazan mübarek olsun Ey ALLAH’IN Arslanı dediler.

 

 Hz.Ali Efendimiz de mübarek misafirlerine ikram için bir kalaylı tas içinde bal getirip buyur etti. Evvela hz.Ebu Bekir elini uzatıp alacağı sırada balın içinde bir kıl gördü.Kılı almak üzere davrandı. Hz.Ömer kılı aldırmadı ve dedi ki: Bizler Hz. Zişanın vezirleriyiz. Belki Fatımatüzzehra bizleri tecrübe için bu kılı koymuştur.Aramızda bu kıl hakkında üçer tevil edelim. 

Münasip değil mi?

dedi ve sonra: 

Hz. Ebu Bekir şöyle buyurdular: 

1)Namaz kılanların kalbi nurludur bu tastan. 

2)Dünya endişesini gönlüne getirmeden namaz kılmak tatlıdır bu baldan. 

3)Türlü mekruhattan pâk olup HAK TEÂLÂYA teveccüh incedir bu kıldan. 

 

Müteâkiben Hz. Ömer buyurdular: 

1)Misafiri seven hane sahiplerinin kalbi nurludur bu tastan. 

2)Misafirlere ikram etmek ve gönlünü almak tatlıdır bu baldan. 

3)Misafirlerin kalbi incedir bu kıldan. 

 

Söz sırası gelen Hz. Osman şöyle buyurdu: 

1)Alimlerle sohbet etmek ve onları dinlemek tatlıdır bu baldan. 

2)Alimlerin kalbi nurludur bu tastan 

3)Kur'an-ı Kerim'in mânâsını vermek incedir bu kıldan. 

 

Sonra Hz. Ali Ef.şöyle buyurdular: 

1)Gazaya giden gazilerin kalbi nurludur bu tastan. 

2)Gazada al kanlara boyanıp kâfirlere cenk etmek tatlıdır bu baldan. 

3)Kul hakkını üzerine geçirmeden,haram yemeden hanesine dönmek incedir bu kıldan. 

 

Bu sohbeti hoş ile dinleyip çûşa gelen Hz. Fatıma Validemiz de:Bende bir tevil edeyim,dedi ve buyurdular ki: 

1)Erkeğini hoşnut eden kadınların kalbi nurludur bu tastan. 

2)Erine cefa etmeyip güzelce geçinip ve kendinden razı etmek tatlıdır bu baldan. 

3)Kocasının hakkını yerine getirmek incedir bu kıldan. 

 

Bilâhare Resûlullah Efendimiz de bu sohbete iştirak ederek şöyle tevil buyurdular ki: 

1)Ümmetimin kalbi nurludur bu tastan. 

2)Kevser şarabı tatlıdır bu baldan. 

3)Şeriatımız incedir bu kıldan. 

 

Bu sohbete, neş'e veren CENAB-I HAK,CEBRAİL Aleyhisselâmı göndererek buyurdu ki: 

1)Senin nübüvvet nurun nurludur bu tastan. 

2)Yarın kıyamet günü mahşer yerinde ümmetine şefeat etmen tatlıdır bu baldan. 

3)Sırat köprüsü incedir bu kıldan. 

 

Ondan sonra RESûLULLAH EFENDİMİZ el kaldırıp dua etti.

 YARABBİ bu bal tevilini okuyana, dinleyene 200 Peygamber sevabı isterim ve senden dilerim. Cihar yâr-i Güzin Efendimiz de âmin dediler.O sırada Hak Teâlâ'dan bir nida geldi ki: Ya Habibim. Senin ümmetinden bu bal tevilini üzerinde kim taşır,okur,okutur,yazar,yazdırır ve din kardeşlerine hediye ederse İzzet ve Celâlim Hakkı için bende o kuluma 200 Peygamber sevabı veririm,buyurdular.

 

PEYGAMBER Efendimiz de dedi ki:Benim ümmetimden her kim bu bal tevilini kendisine evrad edinip üzerinde taşır,her gün okur veya dinlerse katiyyen dünya darlığı görmez,bütün zaruretten kurtulur.Ölürken o kula hüsnü hatime nasip olur.Ahirete de imanla gider. Gelecek olan bütün kaza ve belâlardan Cenâb-ı Hak Teâlâ muhafaza eder,buyurdular.

(Ruhul-Beyan Tefsiri,C.2, S.246.) 

 

Allah hepimizin kalbini irfan nuru ile nurlandırsın ve hepimizi Kur'ân'ın sırrına eriştirsin.

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page