top of page

Gönül Ehline Sohbet

 

 

Ayet

 

Her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse Salih bi amel işlesin.Rabbine yaptığı ibadette hiç kimseyi ortak etmesin. (Kehif süresi -110. Ayet)

 

 

Gönül ehline-

 

-Amelde olan ihlas-Sahibinin dünya ve ahirette karşılık olarak hiç bi şey istememesidir.

-Gönül ehline ;

Allah’a ulaşmada cennet bile engeldir.

 

 

Hz Peygamber efendimiz buyurdu;

 

Benim dış alemimi salih kıl.İç alemi mi,dış alemimden daha hayırlı eyle Allahım. (Tirmizi)

 

-Şemş Süresi -9-10. Ayet-

-Muhakkak nefsini (ilim ve amel ) ile geliştirip temizleyen kurtulmuştur.Nefsini (cehalet ile) azdıran hüsrana uğramıştır.

-Nefsimizin kurtuluşu ancak;Salih amel,zikir,fikir,şükür,kuran ve sünnete uymak ve yapmakla mümkündür.

Nefsimizle mücadele edip,murakabeye ulaşmalıyız.

 

-Hadisi Şerif-

 

Akıllı o kimsedirki nefsini hesaba çeker.Ölümden sonrası için amel eder.

Ahmak o kimsedirki nefsinin hevasının peşine koşar.

Allah’tan amelsiz makam ister.(İbni Mace-Tirmiz’i)

 

 

-Mü’minin 3 halde çalışması vardır.

 

1-Ahiret için çalışmak.

2-Dünya da yaşamak için çalışmak.

3-Helal yoldan çalışıp kazanmak.

 

-Akıllı bir kimsemin 4 saati vardır-

1- O saatte Rabbine ibadet eder.

2- O saatki, Nefsini hesaba çeker.

3- O saatki, Allah’ın sanatı hakkında düşünür.

4- O saatki,Yemek içmek için kullanır.

 

Sizin en hayırlınız nefsini hesaba Çekip,ihlas ve basiretle Allah için ibadet ve itaat etmek ve nefis ile mücadele etmektir.

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page