top of page

EUZU BESMELE ILE

Hacı Babamızın Kendi Ağzından 1.ci Vasiyet Senedidir
Tüm Yavrularımız ve İhvan Dinimize

 

Aşağıdaki şartlara uyulması lazım olan yavrularımızla gönülden, kalpten, ruhtan bir an ayrı değiliz. Şartlarımızın sırası numaralarda takip edilir.

1- Hay iken ihvanatımızın ortasında duaları yapılmış yavrularımızın ömürlerinin son saniyelerine kadar Zikrullahın üzerinde vazifelidirler. Emirlerine uygun çalışmaları lazımdır. Haklarında suizan yapılamaz.

2- Herhangi bir genç yavrumuzun halkayı zikri idaresini 20-25 sene yapar da Cenab'u Hak etrafını çoğaltırsa o yavrum da kınanamaz, çünkü o yavrumuzunda aynen duası yapılmışlar gibi ruhen, kalben o yavrularımızla da beraberliğimiz vardır.

3- Zikrullahın idaresi icin lüzumlu olan şartlar şunlardır:

a) Şeriati Garranın bildiğinin amili olup, bilmediklerinin talibi olmak, en ufak bir noktasına dahi saygısızlık olmaması gereklidir.

b) Namahrem olan kadın ve erkekler aralarındaki ilişiğin titizlikle en ufak yekdiğerlerine yaklaşmalarına müsamaha gösterilmemesi.

c) Yavrularımızın maddi yönden herhangi bir kimsenin elinde ve cebindekine en ufak bir tamah ve talepte bulunmamaları lazımdır. Şu kadar var ki Resul'u Ekremimiz hediyeyi helal kılmışlardır. Hediye müstesnadır.

d) Elinizdeki mevcut ders kağıtlarına ve halkayı zikir usul ve tertibi üzerinde en ufak bir değişiklik yapılmaması gerekir.

        İki Mürşidi Kamil arasında Fetret devresi vardır:

Fakirinizle şeyhimizin arasında 1950'den 1965’e kadar bir devre zarfında boşluk içinde kalmışızdır. Ulu orta çalışmalarımız olmuştur. Ustadımızla pirimiz Esat Efendi arasında 1930’dan 1938’e kadar olan devrede Hazretimiz Düzce kürsü vaazlığını muhafaza etmiştir.Hal böyle olunca yavrularımızın gençlik durumlarını göz önüne alırsak Fetret devrelerinin kiminin biraz fazla uzaması da mümkün olabilir. Sabırlı olmaları tavsiyelerimizdir. Ayrıca duası yapılmış bilhassa bu yavrularımızdan en büyük ricalarımız bugünkü şartlarda yayın yapan televizyonu evlerine sokmamaları gayet nefsani istekleriyle televizyonu evlerine getirilerse aklen, kalben ve ruhen kendilerini fakirinizden uzak tuttuklarından şüphe etmesinler. Televizyonun yolculuğumuz şartlarına uygun gelişmesi halinde yavrularımız alıp almamakta muhayyerdirler. Yavrularımızın tümü yukarıda yazılı şartlara riayet ederek çalışmalarına Rabbimiz sonsuz rahmetleri Resulu zişanımızın, şefaati uzmalar ve bütün Pirani izamımızın himmetleri üzerlerine olsun. Rabbimiz eksiğini göstermesin, Rabbimiz nefis ve şeytan şerrinden bil cümlesini hıfzuhimaye buyursun.

Amin, Bilhürmeti Taha ve Yasin. Essalamü Aleyküm Verahmetullahi ve Berakatühü.

EL-HAC HACI HÜSEYIN YILDIZ

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaideleri ve Kandilleri

SAYFALAR
bottom of page